Temat: Viva! zawiadamia prokuraturę, że Główny Lekarz Weterynarii mógł popełnić przestępstwo znęcania nad zwierzętami

Materiał Prasowy Fundacji Międzynarodowy
Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva!
Warszawa, 3 grudnia 2019
 
 
 
Viva! zawiadamia prokuraturę, że Główny Lekarz Weterynarii mógł popełnić przestępstwo znęcania nad zwierzętami
 
 
Mecenas Katarzyna Topczewska, pełnomocnik Fundacji Viva!, w imieniu fundacji powiadomiła dziś prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania nad zwierzętami przez Głównego Lekarza Weterynarii. Chodzi o wytyczne wydawane przez GLW, które dopuszczają do sprzedaży żywych karpi w plastikowych workach bez wody.
 
Główny Lekarz Weterynarii od kilku lat wydaje „Wytyczne w postępowaniu z żywymi rybami będącymi przedmiotem sprzedaży detalicznej”, a w nich w punkcie 5 dopuszcza do sprzedaży żywych ryb w foliowych workach z kratką dystansującą, ale bez wody. Powołuje się przy tym na badania naukowców z Zakładu Ichtiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu, którzy po przeprowadzeniu dwóch eksperymentów uznali, że w takich kratkach ryby mogą oddychać przez skórę. 
 
– Ryba do życia potrzebuje wody, to wiedza na poziomie szkoły podstawowej – mówi Cezary Wyszyński, prezes Fundacji Viva! – Ale jak widać Główny Lekarz Weterynarii nie odrobił tej lekcji. Dlatego poprosiliśmy o opinię w tej sprawie profesora Andrzeja Elżanowskiego. Przeanalizował on badania, na podstawie którym wymyślono to oddychanie ryb przez skórę i porównał je z badaniami z całego świata. To porównanie jest dla naukowców z Gołysza miażdżące – tłumaczy.
 
Otóż okazało się, że rzeczywiście ryby oddychają przez skórę i takie badania istnieją, ale wynika z nich, że taka wymiana gazowa odbywa się tylko w wodzie i skóra zużywa cały tlen który pobiera. Oznacza to, że nie dotlenia ona narządów wewnętrznych i mózgu, a co za tym idzie – ryba powoli i w męczarniach się dusi. Autorzy badań nad kratkami do oddychania ryb przez skórę pominęli ten niezwykle istotny fakt. W związku z tym w listopadzie ubiegłego roku Viva! przesłała opinię prof. Elżanowskiego oraz opinię prawną mecenas Katarzyny Topczewskiej z wezwaniem do zmiany wytycznych do Głównego Lekarza Weterynarii.
 
– Choć w ubiegłym roku podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt przedstawiciele Głównego Lekarza Weterynarii mówili, że wezmą to pod uwagę przy wydawaniu nowych wytycznych, to ani w ubiegłym ani w tym roku wytycznych nie zmieniono – mówi mecenas Katarzyna Topczewska, pełnomocnik Fundacji Viva! – W związku z tym dziś zawiadomiliśmy prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień przez 2 kolejnych Głównych Lekarzy Weterynarii, którzy mając świadomość, że badania nad kratkami do oddychania przez skórę zostały zmanipulowane, świadomie nie zmienili wytycznych, czym dopuścili do cierpienia milionów ryb, sprzedawanych w okresie przedświątecznym.
 
Viva! uważa, że Główny Lekarz Weterynarii świadomie i celowo nie zmienił wytycznych, choć miał wiedzę, że są one przyzwoleniem na znęcanie się nad karpiami. Zawiadomienie obejmuje zarzuty z art 231 kodeksu karnego w związku z art 35 ust 1a ustawy o ochronie zwierząt. W zawiadomieniu Viva podnosi, że wytyczne są niezgodne z ustawą o ochronie zwierząt, aktualnym stanem wiedzy naukowej oraz zasadami logicznego myślenia.
 
– Wiemy, że Główny Lekarz Weterynarii przedstawił producentom karpi projekt wytycznych zakazujących sprzedaży żywych ryb bez wody – mówi Anna Plaszczyk z Fundacji Viva – Jednak koniec końców prawdopodobnie ugiął się pod naciskiem lobby i ostatecznie wydał wytyczne, które niczym nie różnią się od poprzednich i dozwalają na zamęczanie karpi w siatkach bez wody. To nie tylko niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień prowadzące do cierpienia milionów zwierząt, ale także moralny upadek wartości, jakimi powinien kierować się w stosunku do zwierząt lekarz weterynarii – dodaje.
 
Fundacja Viva od lat prowadzi kampanię Krwawe Święta. Każdego roku do aktywistów prozwierzęcych w walce o dobrostan karpi dołączają tysiące Polek i Polaków, którzy nie potrafią przejść obojętnie obok cierpienia ryb  sklepach i na targowiskach. Z badania CBOS wynika, że 86% Polek i Polaków chce wprowadzenia zakazu sprzedaży żywych ryb bez wody. Żaden postulat z zakresu ochrony praw zwierząt nigdy w historii nie miał wyższego poparcia społecznego. W Polsce rocznie sprzedaje się około 9 000 000 karpi, większość w okresie poprzedzającym Boże Narodzenie.
 
– Apelujemy o nagrywanie filmów w sklepach i na targowiskach gdzie sprzedaje się żywe ryby w złych warunkach i przesyłanie ich do nas z opisem gdzie nagranie zostało wykonane, kiedy i kto jest jego autorem, mailem na ryby@viva.org.pl – mówi Anna Plaszczyk – Codziennie będziemy uzupełniali tym materiałem dowodowym zawiadomienie przeciwko Głównemu Lekarzowi Weterynarii – tłumaczy.
 
========================================
 
W zawiadomieniu Viva szczegółowo opisała przebieg rozmów i korespondencji z Głównym Inspektoratem Weterynarii:
 
– 14 listopada 2018 roku – Viva! pisemnie wzywa GLW do zmiany wytycznych, a do pisma dołącza szczegółowe opinie profesora Andrzeja Elżanowskiego oraz mecenas Katarzyny Topczewskiej. Dzięki temu Główny Lekarz Weterynarii miał wiedzę, że wytyczne dotyczące sprzedaży żywych ryb w plastikowych siatkach bez wody, ale z kratkami dystansującymi, zalecane przez niego w wytycznych z 2017 roku, powoduje u karpi ból i cierpienie. W chwili powzięcia takich informacji powinien był natychmiast zmienić wytyczne tak, by zatrzymać łamanie przepisów ustawy o ochronie zwierząt w odniesieniu do milionów karpi, które są sprzedawane żywe przed świętami Bożego Narodzenia z największym natężeniem.
 
– 6 grudnia 2018 roku – posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt, podczas którego Anna Hoffman z GIW argumentowała, że nigdy wcześniej Główny Lekarz Weterynarii nie dostał żadnych naukowych dowodów, które by świadczyły o tym, że badania PAN są niewłaściwe. Zaznaczyła, że opinia prof. Elżanowskiego dotarła do GIW. Mówiła, że jest ona "ciekawa" i "prawdopodobnie będzie ona wzięta przez Głównego Lekarza Weterynarii pod uwagę”. Nieoficjalnie aktywiści dowiedzieli się, że opinie mają być konsultowane z producentami karpi i naukowcami z Gołysza.
 
– 14 grudnia 2018 roku osobnym pismem do zmiany wytycznych wezwał Głównego Lekarza Weterynarii poseł Krzysztof Czabański.
 
– 11 kwietnia 2019 roku Fundacja Viva! wystąpiła do Głównego Inspektoratu Weterynarii z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej w zakresie: wszystkich pism GIW dotyczących konsultacji wniosku Fundacji Viva! o zmianę wytycznych; wszystkich odpowiedzi na te pisma, jakie otrzymał GIW; informacji kiedy i jak ww wytyczne zostaną zmienione.
 
– 26 kwietnia 2019 roku – w odpowiedzi GIW przesłał odpowiedź z informacją, że rozpoczęcie prac nad nowymi wytycznymi planowane jest na czerwiec 2019 roku. W załączeniu GIW przesłał również pisma ustosunkowujące się do opinii prof Elżanowskiego sygnowane przez Instytut Rybactwa Śródlądowego, Zakład Ichtiologii i Gospodarki Wodnej w Gołyszu oraz państwowy Instytut Weterynaryjny. Zawartość merytoryczna tych pism nie podważyła faktów przywołanych przez prof. Elżanowskiego w jego opinii.
 
– 30 września 2019 roku – Polskie Towarzystwo Rybackie w piśmie do GIW stanowczo protestuje przeciwko zmianom wytycznych w zakresie dopuszczenia do sprzedaży żywych ryb ww plastikowych workach bez wody, co oznacza że GIW zaproponował zmiany w wytycznych w reakcji na pismo Fundacji Viva! Fundacji poprosiła GIW o projekt tych wytycznych – jednak otrzymała tylko wytyczne opublikowane kilka tygodni później.
 
– Jesień 2019 roku – Fundacja Viva! kilka razy usiłowała dowiedzieć się czy wytyczne zostaną zmienione. Telefonicznie Główny Inspektorat Weterynarii potwierdzał, że widzi konieczność zmiany tych wytycznych. W siedzibie GIW zorganizowano nawet spotkanie dotyczące zmiany wytycznych. Niestety wbrew twierdzeniom, że spotkanie odbyło się ze wszystkimi stronami zainteresowanymi tematem – nie zaproszono na nie żadnej organizacji pozarządowej, zajmującej się ochroną zwierząt.
 
– 15 listopada 2019 roku Główny Lekarz Weterynarii opublikował wytyczne dotyczące sprzedaży karpi w niezmienionej formie, dopuszczające do przenoszenia karpi bez wody, co powoduje u tych ryb ogromny ból i cierpienie.


Kontakt:
Anna Plaszczyk a.plaszczyk@viva.org.pl 790102266   
Katarzyna Topczewska kancelaria@adwokat-topczewska.pl  792229992       
 
 
 
 
 
 
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych.