Temat: Publikacja „Ustawa o ochronie zwierząt – informator prawny dla praktyków” została rozesłana do sądów i prokuratur w całej Polsce

Publikacja „Ustawa o ochronie zwierząt – informator prawny dla praktyków” została wysłana przez Ministerstwo Sprawiedliwości do sądów, prokuratur, jednostek policji i straży gminnej oraz urzędów w całej Polsce.
 
Publikacja to efekt konkursu ogłoszonego przez Ministra Sprawiedliwości na stworzenie praktycznego poradnika dla praktyków w celu wdrożenia nowych przepisów ustawy o ochronie zwierząt. Nowe przepisy, przygotowane przez ministra Patryka Jakiego, znacznie zaostrzyły odpowiedzialność wobec sprawców przemocy na zwierzętach.
 
Zwycięską pracę napisała dla Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva!  adwokat Katarzyna Topczewska specjalizująca się w aspektach prawnych ochrony zwierząt.
 
Informator został bezpłatnie udostępniony na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, a jego wersję książkową wysłano do przedstawicieli organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości oraz urzędników.
 
Informator w sposób przejrzysty przekazuje praktyczną wiedzę o najważniejszych przepisach ustawy o ochronie zwierząt. Jest to pierwsza tego typu publikacja w Polsce.
 
Przez 21 lat obowiązywania Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt nie doczekała się zbyt wielu publikacji naukowych, a praktyka w stosowaniu przepisów nie jest jednolita.
 
Autorka pracy przedstawia najważniejsze problemy, z jakimi spotykają się organizacje społeczne, które biorą aktywny udział w postępowaniach, począwszy od interwencji, kiedy przymusowo odbierają zwierzęta właścicielom, przez postępowanie administracyjne toczące się w sprawie wydania decyzji o czasowym odebraniu skrzywdzonego zwierzęcia, kończąc na postępowaniu karnym w sprawie o znęcanie się nad zwierzętami i wyrokowaniu.
 
- Praca jest efektem mojej wieloletniej działalności polegającej na reprezentowaniu organizacji społecznych – mówi Katarzyna Topczewska, autorka poradnika. - W Polsce przecierałam szlaki, jeśli chodzi o tego rodzaju sprawy. Udało mi się uzyskać wiele precedensowych wyroków. Całą swoją wiedzę przekazałam w poradniku, aby mogły z niej korzystać organizacje i dzięki temu ściganie sprawców przemocy na zwierzętach było skuteczne – dodaje.
 
- Błędów popełnianych np. przez przedstawicieli Policji jest wiele – mówi Cezary Wyszyński, prezes zarządu Fundacji Viva! - Przedstawiciele organizacji społecznych walczą z błędami funkcjonariuszy i urzędników. Teraz organizacje społeczne mają wszystkie wytyczne w pigułce i wiemy, że bardzo im to ułatwia codzienną pracę – nadmienia.
 
- Najczęstsze problemy, z jakimi spotykają się przedstawiciele organizacji społecznych, to m.in. brak wsparcia policji podczas interwencyjnego odbioru zwierząt lub nawet jego utrudnianie, odmowa dopuszczania przedstawicieli organizacji społecznych do udziału w postępowaniach jako strony czy błędne rozumienie samego pojęcia znęcania się nad zwierzętami, co często skutkuje bezzasadnym umarzaniem postępowań. W pracy wskazałam, jak powinny wyglądać prawidłowe wzorce postępowań, tak aby zwierzęta były jak najlepiej chronione – stwierdza adwokat Katarzyna Topczewska.

Poradnik został do tej pory pobrany 7.000 razy ze strony ministerstwa
www.ms.gov.pl/poradnikzwierzeta a 3.300 egzemplarzy zostało rozesłanych w wersji drukowanej.
 
 
Kontakt:
 
Adw. Katarzyna Topczewska, autorka informatora tel. 792 229 992  
Cezary Wyszyński, prezes zarządu fundacji tel. 502 279 920
Witold Cieśla, Ministerstwo Sprawiedliwości tel. 728 384 579
 
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych.