Temat: Pikieta pod siedzibą PSL przeciwko legalizacji uboju rytualnego

Informacja prasowa, 30 stycznia 2013 r.

Pikieta pod siedzibą PSL przeciwko legalizacji uboju rytualnego

Ministerstwo Rolnictwa chce zalegalizować ubój rytualny. Kolejny protest w tej sprawie odbędzie się pod siedzibą PSL w Warszawie w dniu 31 stycznia o godzinie 13.00.

Ministerstwo Rolnictwa i PSL planują zalegalizować ubój rytualny zwierząt, który odbywa się podrzynanie gardła i wykrwawianie, bez wcześniejszego pozbawienia świadomości. Kierują się założeniem, rozporządzenie Rady 1099/2009 zezwala na ubój bez ogłuszenia na potrzeby eksportu, a nie tylko na potrzeby krajowych grup religijnych. Prace nad nowelizacją ustawy, której projekt stworzyli posłowie PSL jeszcze w grudniu ubiegłego roku, przebiegają w tempie ekspresowym. Na nadesłanie opinii społecznych przewidziano niecały tydzień. Głosowanie nad projektem planowane jest na jednym z najbliższych posiedzeń Sejmu.

Będziemy protestować pod siedzibą PSL, ponieważ partia ta najmocniej naciska na legalizację uboju rytualnegomówi Cezary Wyszyński, prezes Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva. – PSL przygotował projekt w tej sprawie, a jeden z posłów tej partii, Krzysztof Borkowski, jest właścicielem rzeźni, w której przeprowadza się taki ubój.

Istotę sprzeciwu środowisk obrońców zwierząt przeciwko ubojowi rytualnemu ilustrują słowa, pod którymi w liście do Premiera RP podpisało się ponad 100 polskich naukowców: „Przeprowadzone przez międzynarodowe grupy ekspertów badania rzeczywistego przebiegu uboju rytualnego w rzeźniach potwierdziły, że ubój dokonywany poprzez podrzynanie gardła i wykrwawianie bez pozbawienia świadomości jest w najwyższym stopniu niehumanitarny i powoduje zadawanie zwierzętom trudnych do wyobrażenia męczarni.”

Ubój zwierząt bez wcześniejszego ich ogłuszenia jest w Polsce niedozwolony od 2002 roku na mocy zmiany Ustawy o Ochronie Zwierząt. Pozory legalności nadawało mu jedynie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z roku 2004, które wbrew ustawie zezwalało na ubój rytualny bez ogłuszenia. Prokurator Generalny zaskarżył to rozporządzenie do Trybunału Konstytucyjnego, a ten stwierdził w listopadzie ubiegłego roku niezgodność z rozporządzenia z Ustawą o Ochronie Zwierząt.

Pojęcie uboju rytualnego oznacza ubój zgodny z zasadami zarejestrowanych w Polsce związków wyznaniowych. Przyznawano mu w ubiegłych latach prawo do nieprzestrzegania nakazu pozbawiania zwierząt świadomości przed ich wykrwawieniem, obowiązującego w uboju konwencjonalnym. Odstępstwo to wykorzystywane było podczas uboju koszernego i halal, gdzie w pełni świadomym zwierzętom podcinano gardło i czekano się wykrwawią.

Obecnie w Polsce obowiązuje rozporządzenie unijne, które od dnia 1 stycznia 2013 r. w zezwala krajom członkowskim na utrzymanie przepisów krajowych chroniących zwierzęta, czyli również na nie wprowadzanie odstępstwa od obowiązku ogłuszania. Z możliwości tej skorzystała Polska, która notyfikowała w Komisji Europejskiej przepis ustawy o ochronie zwierząt, zabraniający przeprowadzania uboju bez ogłuszenia. Inne państwa członkowskie weryfikują swoje przepisy odnośnie dobrostanu zwierząt i zaostrzają warunki, na jakich można przeprowadzać ubój rytualny (np. Estonia), prowadząc również prace nad całkowitym zakazem dla uboju rytualnego (np. Słowenia).

Zaprotestujmy przeciwko lekceważeniu przez władze opinii publicznej w sprawie barbarzyńskiego traktowania zwierząt, przeciwko tolerowaniu latami uboju rytualnego, który odbywał się niezgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, a także przeciwko stanowieniu prawa pod kątem interesów partyjnych kolegówapeluje Cezary Wyszyński.

Celem czwartkowego protestu pod siedzibą PSL jest wyrażenie społecznego sprzeciwu wobec zmiany ustawy o ochronie zwierząt wbrew faktom naukowym i podstawowym normom etycznym oraz przypomnieć, że ochrona zwierząt jest kwestią ważną dla polskiego społeczeństwa.

Termin protestu: 31 stycznia 2013 r., godz. 13:00

Miejsce: Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, ul. Kopernika 36 / 40, Warszawa.

________________________________________________________________________________

Ubój przez podrzynanie gardła i wykrwawianie, bez pozbawienia świadomości, jest zadawaniem zwierzęciu przedśmiertnych męczarni. Potwierdziły to kolejne raporty z obserwacji rzeczywistego przebiegu uboju rytualnego w rzeźniach, przygotowane przez międzynarodowe grupy ekspertów: raport Rady ds. Dobrostanu Zwierząt Gospodarskich (FAWC), przygotowany przez organizację doradzają brytyjskiemu Ministerstwu Środowiska, Żywności i Spraw Wiejskich, a także raport Europejskiego Urzędu Bezpieczeństwa żywności i raport z interdyscyplinarnego projektu Dialrel (2006-2010), przygotowane na zlecenie Komisji Europejskiej.


Dodatkowe informacje:

Anna Sosnierz,

tel. 662-803-789

e-mail: a.sosnierz@gmail.com

www.rytualny.pl

Cezary Wyszyński 0502279920
cezary@viva.org.pl

www.viva.org.pl

Strony na FB poświęcone ubojowy rytualnemu:
http://www.facebook.com/events/385847834830509/
http://www.facebook.com/events/253260681436228
http://www.facebook.com/pages/Polska-m%C3%B3wi-nie-dla-uboju-rytualnego/237244239667268