Temat: Oświadczenie w sprawie wypowiedzi Ministra Rolnictwa i RW z 20-02-2014 dotyczącej uboju rytualnego

Oświadczenie w sprawie wypowiedzi Ministra Rolnictwa i RW z 20-02-2014 http://www.portalspozywczy.pl/mieso/teksty/,97289.html

 Jako osoby sprzeciwiające się ubojowi bez ogłuszania w celach rytualnych i prowadzące kampanię przeciwko tej formie zabijania zwierząt lub w niej uczestniczące czujemy się adresatami stwierdzeń Ministra Rolnictwa i RW - Pana Stanisława Kalemby, jakoby działania przeciwko zezwoleniu na tradycyjny ubój rytualny były spiskiem przeciwko interesom polskiego przemysłu mięsnego.

Oświadczamy, że występowaliśmy i występujemy przeciwko ubojowi bez ogłuszania i innym przejawom okrucieństwa wobec zwierząt wyłącznie z powodów moralnych. W naszych działaniach i kontaktach nie ma nic, co mogłoby w jakimkolwiek stopniu uzasadnić opinię p. Kalemby, którą uważamy za zwyczajną insynuację. Dlatego, choć nie uważamy, aby rolą Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego była realizacja doraźnych politycznych zamówień polityków, to jednocześnie nie mamy nic przeciwko temu, aby ABW zbadała i ujawniła partykularne interesy ekonomiczne poszczególnych środowisk zaangażowanych w spór o legalność uboju rytualnego w Polsce. Jednocześnie zwracamy się do ABW, aby swoim postępowaniem w pierwszym rzędzie objęła sygnatariuszy tego listu, a następnie podała wyniki dochodzenia do publicznej wiadomości.

Prof. dr hab. Andrzej Elżanowski, Muzeum i Instytut Zoologii PAN oraz ZG Polskiego Towarzystwa Etycznego

Dr hab. Tomasz Pietrzykowski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Z-ca Przewodniczącego Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach

Prof. dr hab. Wojciech Pisula, Instytut Psychologii PAN oraz Collegium Humanitatis

Prof. dr hab. Jan Woleński, czł. czynny PAU, czł. kor. PAN, Przewodniczący Komitetu Etyki w Nauce PAN; (em.) Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński

Ewa Gebert – OTOZ Animals
Cezary Wyszyński – Viva! Akcja Dla Zwierząt
 Dorota Wiland – Ius Animalia
Jacek Bożek - Klub Gaja