Temat: Odpowiedź na oświadczenie Prezydium Episkopatu Polski o uboju rytualnym [list naukowców]

                                                                            Warszawa, dnia 14 października 2013 roku

 

Odpowiedź na oświadczenie Prezydium Episkopatu Polski o uboju rytualnym

 

Z niedowierzaniem przyjęliśmy oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski wyrażające pełną aprobatę dla uboju rytualnego przez podrzynanie gardeł w pełni świadomym, skrępowanym zwierzętom i pozostawianie ich w agonii. Stanowisko takie wyraża brak poszanowania jakichkolwiek zobowiązań moralnych wobec zwierząt, nawet zobowiązania pośredniego uznawanego przez Św. Tomasza z Akwinu. Jest ono sprzeczne z tym nurtem moralności chrześcijańskiej, który wyraził przyszły Benedykt XVI (jeszcze jako Kardynał Ratzinger) w krytyce okrutnych praktyk wobec zwierząt gospodarskich jako pogwałceniu elementarnej wzajemności. Trudno o bardziej okrutne pogwałcenie wzajemności niż poddawanie przedśmiertnym męczarniom zwierząt zabijanych dla naszych korzyści.

 

Tradycja jest rzeczą ważną dla wyznawców każdej religii, ale żadna tradycja nie może usprawiedliwiać wyrządzania zła. Zwracamy też uwagę, że nawet tradycja religijna nie jest i nie może być niezmienna jeżeli nie ma prowadzić do zacofania. W głównym nurcie chrześcijaństwa zaprzestano składania ofiar zwierzęcych przed dwoma tysiącami lat, zreformowani rabini od dawna nawołują do zaprzestania uboju rytualnego, a liczni muzułmanie akceptują ogłuszanie zwierząt przed podcięciem. Dowodzi to, że przy dobrej woli można pogodzić tradycję religijną z poszanowaniem cierpienia zwierząt.

 

Na koniec zwracamy uwagę na rozdźwięk poglądów Episkopatu Polski z polską moralnością publiczną, która dobrze wpisuje się we wrażliwość moralną świata zachodniego. Sondaże opinii publicznej wykazały, że zdecydowana  większość (2/3) polskich obywateli i jeszcze większa część (3/4) polskich katolików jest przeciwna okrucieństwu uboju bez ogłuszania. Apelujemy do Episkopatu Polski o uszanowanie w pełni uzasadnionej wrażliwości moralnej polskich obywateli.

 

Podpisani:

1. Prof. dr hab. Andrzej Jerzmanowski, czł. kor. PAN, Przewodniczący Rady Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

2. Prof. dr hab. Ewa Łętowska, czł. rzecz. PAN, czł. kor. PAU, Instytut Nauk Prawnych PAN

3. Prof. dr hab. Stefan Malepszy, czł. kor. PAN, biotechnolog, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

4. Prof. dr hab. Lech Wojtczak, czł. rzecz. PAN, (em.) Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego

5. Prof. dr hab. Jan Woleński, czł. czynny PAU, czł. kor. PAN, Przewodniczący Komitetu Etyki w Nauce PAN; (em.) Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński

6. Prof. Magdalena Abakanowicz, czł. Rady Programowej Fundacji Centrum Twórczości Narodowej, (em.) Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Poznaniu

7. Dr Antoni Amirowicz, Instytut Ochrony Przyrody PAN

8. Dr hab. Monika Bakke, Instytut Filozofii Uniwersytetu Adama Mickiewicza

9. Prof. dr hab. Andrzej Baliński, Instytut Paleobiologii PAN

10. Dr hab. Piotr Bębas, Kierownik Zakładu Fizjologii Zwierząt, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

11. Dr Błażej Błażejowski, Instytut Paleobiologii PAN

12. Dr Agnieszka M. Bielska-Brodziak, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

13. Prof. dr hab. Lech Borowiec, Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytet Wrocławskiego

14. Prof. dr hab. Bogumił Brzeziński, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

15. Dr Kalina Burnat, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

16. Dr Piotr Ceryngier, Wydział Biologii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

17.Prof. dr hab. Adam Chmielewski, Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego

18. Dr Przemysław Chylarecki, Muzeum i Instytut Zoologii PAN

19. Prof. dr hab. Wojciech Czechowski, Muzeum i Instytut Zoologii PAN

20. Dr Beata Czyż, Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

21. Prof. dr hab. Wiesław Dembek, Wiceprzewodniczący Państwowej Rady Ochrony Przyrody

22. Prof. dr hab. Andrzej Dyrcz, Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytet Wrocławskiego

23. Dr Bogdan Dziobkowski, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

24. Prof. dr hab. Andrzej Elżanowski, czł. Zarządu Polskiego Towarzystwa Etycznego, Muzeum i Instytut Zoologii PAN oraz Collegium Humanitatis

25. Dr hab. Izabella Franiel, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego

26. Dr Joanna Furmankiewicz, Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

27. Dr Barbara J. Gabryś, Department of Materials, University of Oxford

28. Prof. dr hab. Beata Gabryś, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Zielonogórski

29. Prof. dr hab. Grzegorz Gabryś, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Zielonogórski

30. Prof. dr hab. Małgorzata Gaj, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego

31. Prof. dr hab. Tadeusz Gadacz, Przew. Polskiego Towarzystwa Etycznego, Dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

32. Prof. dr hab. Wojciech Gasparski, Dyrektor, Centrum Etyki Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego

33. Dr hab. Piotr Gasparski, Instytut Psychologii PAN

34. Prof. dr hab. Zbigniew Głowaciński, Instytut Ochrony Przyrody PAN, czł. Państwowej Rady Ochrony Przyrody

35. Prof. dr hab. Ewa Godzińska, Instytut Biologii Doświadczalnej im M. Nenckiego PAN

36. Dr Monika Grodzka, Instytut Badań Literackich PAN

37. Prof. dr hab. Robert Hasterok, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytet Śląskiego

38. Prof. dr hab. Jacek Hołówka, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

39. Dr hab. Maria Hołyńska, Muzeum i Instytut Zoologii PAN

40. Prof. dr hab. Dariusz Iwan, Muzeum i Instytut Zoologii PAN

41. Dr inż. Jacek Jackowski, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

42. Dr n. med. Tomasz Jagielski, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

43. Prof. dr hab. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

44. Prof. dr hab. Urszula T. Jakubowska, Dyrektor Instytutu Psychologii PAN

45. Dr Danuta Jędraszko-Dąbrowska, Wydział Biologii Uniwersytet Warszawskiego

46. Dr hab. Ewa Jodkowska, Instytut Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

47. Dr Marek Kaczmarzyk, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego

48. Dr Adam Kaliński, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

49. Prof. dr hab. Elżbieta Kalisińska, Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego

50. Dr Anna Karnat-Napieracz , Sekretarz Polskiego Towarzystwa Etycznego,  Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

51. Prof. dr hab. Jerzy Karyłowski, Instytut Psychologii PAN

52. Dr hab. Katarzyna Kavetska, Katedra Zoologii i Pszczelnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

53. Dr hab. Igor Kavetskyy, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Szczeciński

54. Prof. dr hab. Józef Kaźmierczak, Instytut Paleobiologii PAN

55. Dr hab. Paweł Koperski, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

56. Dr Julita Korczyńska, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN

57. Dr Marek D. Koter, Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego  w Warszawie

58. Dr Katarzyna Królaczyk, Katedra Zoologii i Pszczelnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

59. Dr Kuba Kryś, Instytut Psychologii PAN

60. Dr hab. Anna Kubiak - Instytut  Filozofii i Socjologii PAN

61. Dr Cyprian Kulicki, Instytut Paleobiologii PAN

62. Dr hab. Anna Kwiatkowska, Instytut Psychologii PAN

63 . Prof. dr hab. Jan Kwiatowski, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

64. Prof. dr hab. Barbara Lis, Wydział Przyrodniczo-Techniczny Uniwersytetu Opolskiego

65. Prof. dr hab. Jerzy Lis, Wydział Przyrodniczo-Techniczny Uniwersytetu Opolskiego

66. Prof. dr hab. Katarzyna Lisowska, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach

67. Prof. dr hab. Maciej Luniak, Muzeum i Instytut Zoologii PAN

68. Dr hab. Janusz Majecki, Katedra Zoologii Doświadczalnej i Biologii Ewolucyjnej Uniwersytetu Łódzkiego

69. Dr Renata Maksymiuk, Instytut Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

70. Dr Magdalena Markowska, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

71. Prof. dr hab. Anna Medwecka-Kornaś, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego

72. Dr Andrzej Mikulski, Wydział Biologii Uniwersytet Warszawskiego

73. Dr Anna Muszewska, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

74. Prof. dr hab. Anna Nasiłowska, Instytut Badań Literackich PAN

75. Dr hab. Ewa Nowak, Kierownik Zakładu Etyki i Z-ca dyrektora ds. naukowych Instytutu Filozofii Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Redaktor Ethics in Progress Quarterly

76. Prof. dr hab. Antonina Ostrowska, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

 

77. Prof. dr hab. Bogusław Pawłowski, Kierownik Katedry Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego

78. Dr hab. Tomasz Pietrzykowski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Z-ca Przewodniczącego Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach

79. Prof. dr hab. Joanna Pijanowska, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, członek i była przewodnicząca Państwowej Rady Ochrony Przyrody

 

80. Dr hab. Mirosław Piróg, Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego

 

81. Prof. dr hab. Wojciech Pisula, Instytut Psychologii PAN oraz Collegium Humanitatis

82. Dr Grzegorz Pochwatko, Instytut Psychologii PAN

83. Dr Dorota Probucka, Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Z-ca Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Etycznego

84. Prof. dr hab. Jacek Radwan, Wydział Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza

85. Dr hab. Iwonna Rahden-Staroń, I Wydział lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny

86. Dr Jan Igor Rybak, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

87. Dr Krystyna Rymarczyk , Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

88. Prof. dr hab. Wojciech Sadurski, Wydział Prawa Uniwersytetu Sydnejskiego (Australia) oraz Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego

89. Dr hab. Maciej Skoracki, Wydział Biologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

90. Dr hab. Piotr Skubała, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego

91. Prof. dr hab. Paweł Sowiński, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

92. Prof. dr hab. Krzysztof Staroń, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

93. Dr Katarzyna Stasiuk, Instytut Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

94. Dr Rafał Stryjek, Instytut Psychologii PAN

95. Prof. dr hab. Ewa Symonides, Wydział Biologii Uniwersytet Warszawskiego (była Przewodnicząca Państwowej Rady Ochrony Przyrody i Główny Konserwator Przyrody)

96. Prof. dr. hab. Janina Szczechura, Instytut Paleobiologii PAN

97. Dr hab. Bronisław Szczęsny, Instytut Ochrony Przyrody PAN

98. Dr Anna Szczuka, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN

99. Dr hab. Franciszek Sztabiński - Instytut  Filozofii i Socjologii PAN
 
100. Prof. dr hab. Paweł Sztabiński, Instytut  Filozofii i Socjologii PAN

101. Prof. dr hab. Magdalena Środa, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

102. Dr hab. Jolanta Świętojańska, Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytet Wrocławskiego

103. Dr hab. Zygmunt Tobor, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

104. Prof. dr hab. Ludwik Tomiałojć, Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

105. Dr inż. Jan Urban, Instytut Ochrony Przyrody PAN

106. Dr hab. Izabela Wagner-Saffray, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

107. Dr inż. Ewa Walkowicz, Instytut Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

108. Dr hab. Elżbieta Wilk-Woźniak, Z-ca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Ochrony Przyrody PAN

109. Prof. dr hab. Bronisław W. Wołoszyn, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN

110. Prof. dr hab. Robert Wysocki, Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

111. Prof. dr hab. Bożena Zakryś, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

112. Dr hab. Tomasz Zaleśkiewicz, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej (Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu)

113. Dr Dariusz J. Ziaja, Katedra Biosystematyki Uniwersytetu Opolskiego

114. Dr Zbigniew Zieliński, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

115. Dr Marcin Zych, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

116. Dr Michał żmihorski, Muzeum i Instytut Zoologii PAN

117. Dr hab. Roman żurek, Instytut Ochrony Przyrody PAN