Temat: List Otwarty do Premiera Tusta w sprawie pomówień ministra rolnictwa Stanisława Kalemby

Kraków – Gdańsk – Warszawa – Bielsko-Biała, dnia 20 lipca 2013

Pan Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów RP


Szanowny Panie Premierze,
jako obywatele RP i przedstawiciele organizacji odpowiedzialnych za kampanię przeciwko legalizacji rytualnego uboju bez ogłuszania, zwracamy się do Pana z zapytaniem czy Rząd RP podtrzymuje insynuacje Ministra Rolnictwa i RW Stanisław Kalemby jakobyśmy współdziałali z zagranicznymi firmami na szkodę polskiej gospodarki.


W ostatnich decydujących fazach kampania prowadzona była na zasadzie współpracy Polskiego Towarzystwa Etycznego, akademickiego stowarzyszenia promującego standardy etyczne w różnych dziedzinach polskiego życia, z trzema działającymi od wielu lat polskimi organizacjami ochrony zwierząt (OTOZ-Animals, Viva i Klub Gaja). Dlatego czujemy się adresatami insynuacji p. Ministra Kalemby i wobec braku jakichkolwiek przesłanek do publicznego rzucania na nas podejrzeń uważamy je za brudną grę, którą niektórzy z nas znają dobrze z czasów PRLu.


Chcemy wierzyć, że jest to izolowane, podyktowane niekontrolowanymi emocjami działanie p. Ministra Kalemby, który stracił wiarygodność posługując się pseudo-danymi gospodarczymi podsuniętymi przez przedsiębiorców i pseudo-weterynaryjnymi opiniami podsuniętymi przez związki wyznaniowe. Mamy nadzieję, że wybryk ten pociągnie za sobą odpowiednie konsekwencje służbowe.


Z poważaniem
Prof. dr hab. Andrzej Elżanowski
Członek ZG PTE
(z up. pozostałych organizacji)