Temat: Konferencja Prasowa "Perspektywy legalizacji uboju rytualnego w Polsce"

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ PRASOWĄ

Perspektywy legalizacji uboju rytualnego w Polsce

4 marca, godz.14.00, PAP, ul. Bracka 6/8, Warszawa

PROGRAM:

Wyniki sondażu GFK  „Czy jesteś za wprowadzeniem zmian w ustawie dopuszczających ubój rytualny?” – Cezary Wyszyński, Fundacja Viva!, Jacek Bożek, Klub Gaja

Ubój z uprzednim ogłuszeniem i bez  – prof. Wojciech Pisula, Instytut Psychologii PAN oraz Collegium Humanitatis

Stanowisko Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  – lek. wet. Jacek Łukaszewicz, prezes KILW

Zakaz uboju bez ogłuszania w świetle polskiego prawa  – prof. Ewa Łętowska, czł. rzecz. PAN, czł. kor. PAU, Instytut Nauk Prawnych PAN

Ubój rytualny a prawa zwierząt - perspektywa filozofa – prof. Magdalena Środa, Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski

Podsumowanie sytuacji w Polsce i postulat dymisji Głównego Lekarza Weterynarii – Prof. Andrzej Elżanowski, Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Polskie Towarzystwo Etyczne

Przewidujemy pokazanie dokumentacji filmowej ubój rytualny w klatkach obrotowych stosowanych w Polsce.

Ubój rytualny zwierząt, który odbywa się podrzynanie gardła i wykrwawianie, bez wcześniejszego pozbawienia świadomości, jest zadawaniem zwierzęciu przedśmiertnych męczarni. Potwierdziły to kolejne raporty z obserwacji rzeczywistego przebiegu uboju rytualnego w rzeźniach, przygotowane przez międzynarodowe grupy ekspertów: raport Rady ds. Dobrostanu Zwierząt Gospodarskich (FAWC), przygotowany przez organizację doradzają brytyjskiemu Ministerstwu Środowiska, Żywności i Spraw Wiejskich, a także raport Europejskiego Urzędu Bezpieczeństwa żywności i raport z interdyscyplinarnego projektu Dialrel (2006-2010), przygotowane na zlecenie Komisji Europejskiej.

Pojęcie uboju rytualnego oznacza ubój zgodny z zasadami zarejestrowanych w Polsce związków wyznaniowych. Przyznawano mu w ubiegłych latach prawo do nieprzestrzegania nakazu pozbawiania zwierząt świadomości przed ich wykrwawieniem, obowiązującego w uboju konwencjonalnym. Odstępstwo to wykorzystywane było podczas uboju koszernego i halal, gdzie w pełni świadomym zwierzętom podcinano gardło i czekano aż się wykrwawią.

Ministerstwo Rolnictwa i PSL planują zalegalizować ubój rytualny. Kierują się założeniem, iż rozporządzenie Rady 1099/2009 zezwala na ubój bez ogłuszenia na potrzeby eksportu, a nie tylko na potrzeby krajowych grup religijnych. Prace nad nowelizacją ustawy, której projekt stworzyli posłowie PSL jeszcze w grudniu ubiegłego roku, przebiegają w tempie ekspresowym.

W liście do Premiera RP, przeciwko legalizacji uboju rytualnego, podpisało się ponad 100 polskich naukowców: „Przeprowadzone przez międzynarodowe grupy ekspertów badania rzeczywistego przebiegu uboju rytualnego w rzeźniach potwierdziły, że ubój dokonywany poprzez podrzynanie gardła i wykrwawianie bez pozbawienia świadomości jest w najwyższym stopniu niehumanitarny i powoduje zadawanie zwierzętom trudnych do wyobrażenia męczarni.”

Ubój zwierząt bez wcześniejszego ich ogłuszenia jest w Polsce niedozwolony od 2002 roku na mocy zmiany Ustawy o Ochronie Zwierząt. Pozory legalności nadawało mu jedynie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z roku 2004, które wbrew ustawie zezwalało na ubój rytualny bez ogłuszenia. Prokurator Generalny zaskarżył to rozporządzenie do Trybunału Konstytucyjnego, a ten stwierdził w listopadzie ubiegłego roku niezgodność z rozporządzenia z Ustawą o Ochronie Zwierząt.

Obecnie w Polsce obowiązuje rozporządzenie unijne, które od dnia 1 stycznia 2013 r. w zezwala krajom członkowskim na utrzymanie przepisów krajowych chroniących zwierzęta, czyli również na nie wprowadzanie odstępstwa od obowiązku ogłuszania. Z możliwości tej skorzystała Polska, która notyfikowała w Komisji Europejskiej przepis ustawy o ochronie zwierząt, zabraniający przeprowadzania uboju bez ogłuszenia. Inne państwa członkowskie weryfikują swoje przepisy odnośnie dobrostanu zwierząt i zaostrzają warunki, na jakich można przeprowadzać ubój rytualny (np. Estonia), prowadząc również prace nad całkowitym zakazem dla uboju rytualnego (np. Słowenia).


Dodatkowe informacje:

Organizatorzy konferencji:
Cezary Wyszyński, Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva! , Tel: 0-502-279-920, E-mail: cezary@viva.org.pl
OTOZ Animals
KLUB GAJA


Strony na FB poświęcone ubojowy rytualnemu:
http://www.facebook.com/events/385847834830509/
http://www.facebook.com/events/253260681436228
http://www.facebook.com/pages/Polska-m%C3%B3wi-nie-dla-uboju-rytualnego/237244239667268