Temat: Czy to początek końca Epoki Klatkowej dla zwierząt? Fundacja Viva zorganizowała akcje uliczne w 15 miastach!

Czy to początek końca Epoki Klatkowej dla zwierząt? Fundacja Viva zorganizowała akcje uliczne w 15 miastach!                             Ruszyła największa kampania na rzecz zwierząt hodowlanych w historii Europy, której celem jest zebranie 1 miliona podpisów pod wnioskiem ustawodawczym zakazującym stosowania wszystkich rodzajów klatek w hodowli zwierząt gospodarskich.

Z tej okazji 9-go października Viva! zorganizowała akcje uliczne w Bełchatowie, Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Piotrkowie Trybunalskim, Poznaniu, Rzeszowie, Słupsku, Szczecinie i Wrocławiu, podczas których aktywiści zbierali podpisy pod petycją.

– W Unii Europejskiej każdego roku w klatkach więzionych jest ponad 300 milionów zwierząt – mówi Cezary Wyszyński, Prezes Fundacji Viva! – odseparowuje się je od innych, trzyma wśród metalowych prętów i betonu, gdzie mają bardzo ograniczoną przestrzeń – dodaje Wyszyński.

Do autora inicjatywy – organizacji CIWF – dołączyło ponad 120 organizacji z całej Unii Europejskiej, tworząc wspólnie olbrzymią koalicję na rzecz wycofania klatek z hodowli wszystkich zwierząt gospodarskich.

– Razem mamy rok na zebranie 1 miliona podpisów w całej Unii Europejskiej – mówi Magdalena Góra z Vivy! –  domagamy się zakazu stosowania klatek dla kur niosek, królików, młodych kur, brojlerów hodowlanych, przepiórek, kaczek i gęsi; kojców porodowych i inseminacyjnych dla macior oraz indywidualnych zagród dla cieląt –  dodaje Góra.

Podpisy zbierane są w wersji papierowej oraz elektronicznej pod adresem:
https://viva-pl.endthecageage.eu/

Kontakt do organizatorów:

Magdalena Góra

magda.j@viva.org.pl

Tel. 661 054 866