Temat: Badanie CBOS: ponad połowa Polaków chce, żeby prezydent podpisał “piątkę dla zwierząt”


Warszawa, 16 października 2020 r.


Badanie CBOS: ponad połowa Polaków chce, żeby prezydent podpisał “piątkę dla zwierząt”


Na przełomie września i października Centrum Badania Opinii Społecznej na zlecenie Otwartych Klatek i Fundacji Viva! przeprowadziło badanie wśród obywateli i obywatelek Polski w kwestii ich nastawienia do projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, zwanej “piątką dla zwierząt”. Ponad połowa społeczeństwa popiera ustawę i chce, żeby prezydent Andrzej Duda ją podpisał. Co ciekawe, wśród zwolenników ustawy znajdują się wyborcy wszystkich partii politycznych.


Badanie zostało przeprowadzone między 30 września a 9 października br. na reprezentatywnej grupie 1133 osób, a jego wyniki zostały opublikowane 16 października przez organizacje Otwarte Klatki oraz Viva! Akcja dla Zwierząt. Ankietowani mieli odpowiedzieć na jedno pytanie: Czy, Pana(i) zdaniem, Prezydent Andrzej Duda powinien podpisać nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, nazywaną potocznie w mediach ‘piątką dla zwierząt’, której celem jest poprawa ochrony zwierząt w Polsce?. Ponad połowa (56,6%) badanych odpowiedziała twierdząco (odpowiedzi “zdecydowanie tak” i “raczej tak”), natomiast swój sprzeciw wobec uchwalenia proponowanej ustawy wyraziło jedynie 18,7% ankietowanych (odpowiedzi “zdecydowanie nie” i “raczej nie”). 8,1% nie ma zdania w tej kwestii, ponieważ nie słyszała wcześniej o ustawie. Pozostali odpowiedzieli “trudno powiedzieć” (14,8%) lub odmówili odpowiedzi na pytanie (1,7%).


Z badania wynika, że “piątkę dla zwierząt” popierają zarówno mieszkańcy dużych miast (64,5%), jak i wsi (55,5%). Badanie pokazało również, że przestrogi rzucane przez producentów mięsa i futer o malejącym poparciu Prawa i Sprawiedliwości nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości. Aż 68,7% ankietowanych, którzy deklarują znajomość ustawy i głosowali na PiS, chce żeby prezydent Andrzej Duda podpisał “piątkę dla zwierząt”. Co ciekawe, nowelizację pochwala także znaczna część (54,1%) wyborców PSL, partii, która głośno oponuje przeciwko uchwaleniem ustawy.


Producenci mięsa i futer twierdzą, że są głosem społeczeństwa i bronią jego interesów. Kolejne badania pokazują jednak, że polskie społeczeństwo pragnie lepszej ochrony prawnej zwierząt, a jedyne interesy, jakich bronią hodowcy, są ich własne – mówi Paweł Rawicki, prezes Stowarzyszenia Otwarte Klatki – Badanie CBOS potwierdza, że troska o dobro zwierząt nie ma barw politycznych, a zwolennicy “piątki dla zwierząt” są liczni wśród wyborców wszystkich partii – dodaje Rawicki.


– Warto zauważyć, że wyniki badań przemawiają jednoznacznie za rozwiązaniami zawartymi w nowelizacji, pomimo trwającej od kilku tygodni kampanii dezinformacji zorganizowanej przez hodowców zwierząt na futra – mówi Cezary Wyszyński, prezes Fundacji Viva!. Jak dodaje: – Jeśli prezydent się wahał a chce uszanować wolę większości społeczeństwa to powinien tę podpisać ustawę i wesprzeć zmiany, dzięki którym nasz kraj znajdzie się w czołówce państw chroniących zwierzęta.


14 października Senat przegłosował przyjęcie nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt wraz z poprawkami, wydłużając m.in. okres wygaszenia hodowli zwierząt futerkowych do 31 lipca 2023 roku oraz uboju krów bez ogłuszenia do końca 2025 roku. Ustawa z poprawkami wraca do Sejmu, głosowanie odbędzie się prawdopodobnie na początku listopada.


###


Kontakt dla mediów:


Cezary Wyszyński

Prezes Fundacji Viva!

cezary@viva.org.pl

+48 502 279 920


Paweł Rawicki

Prezes Stowarzyszenia Otwarte Klatki

pawel.rawicki@otwarteklatki.pl

+48 517 784 202Link do badania: https://drive.google.com/file/d/1qrc_-I7OzG_5nN37Z7kVQ5VWeRiqZ5pi/view?usp=sharing