Temat: 80% Polek i Polaków za odchodzeniem od testowania na zwierzętach. Najnowszy sondaż.


Obywatele oczekują wiążących planów mających stopniowego odchodzenia od doświadczeń na zwierzętach w Europie, 

 

pokazuje najnowszy sondaż Unii Europejskiej.

 


 

W Polsce 80 % dorosłych osób zgadza się, że Unia Europejska powinna więcej inwestować w metody badawcze będące alternatywami do testów na zwierzętach.

 


 

Prawie ¾ mieszkańców UE twierdzi, że Unia Europejska powinna ustalić wiążące cele i ostateczne terminy dla całkowitego odejścia od testów na zwierzętach w państwach członkowskich, na podstawie badań sondażowych organizacji Cruelty Free Europe. 70 % ankietowanych w państwach członkowskich UE zgadza się także co do tego, że zastępowanie testów na zwierzętach ich alternatywami powinno być priorytetem dla Unii Europejskiej.

 


 

W sondażu prowadzonym przez Savanta ComRes w czerwcu, ponad 70 % ankietowanych z 12 krajów UE zgodziła się, że UE powinna wyznaczyć zobowiązujące cele i ostateczne terminy dla całkowitego odejścia od testów na zwierzętach [1].

 


 

Co najmniej ¾ ankietowanych w Portugalii (85 %), Chorwacji (84 %), Polsce (80 %), Rumunii (80 %), Włoszech (79 %), Niemiec (76 %) i Francji (75 %) zgadza się, że UE powinna inwestować więcej w rozwijanie metod alternatywnych do testów na zwierzętach.

 


 

W Polsce 75 % ankietowanych zgadza się, co do stwierdzenia, że UE powinna wyznaczyć konkretne cele i terminy wycofania testów na zwierzętach. 74 % Polaków uważa, że testowanie kosmetyków i ich składników z wykorzystanie zwierząt jest nieakceptowalne we wszystkich okolicznościach, podczas gdy 78 % ankietowanych twierdzi, że testowanie chemii gospodarczej z wykorzystanie zwierząt powinno być zakazane w państwach UE.

 


 

Pomimo, że ponad 90 % nowych substancji, które okazują się bezpieczne i efektywnie działające w testach na zwierzętach, a w badaniach klinicznych z udziałem ludzi nie przechodzą pozytywnie testów, to najnowszy report UE związany z wykorzystaniem zwierząt do badań opisuje szokującą liczbę 30 milionów eksperymentów na zwierzętach wykonanych w Europie pomiędzy 2015, a 2017 rokiem. Ponadto, raport Komisji na temat wdrożenia dyrektywy 2010/63/EU dot. ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych pokazuje, że ponad 12 milionów zwierząt zostało rozmnożonych do testów.

 


 

Dodatkowo, sondaż pokazał, że:

 

- 76 % ankietowanych w państwach członkowskich zgadza się, że testowanie chemii gospodarczej z wykorzystanie zwierząt powinno być zakazane w UE;

 

- 74 % osób biorących udział w sondażu jest zgodnych co do tego, że testowanie kosmetyków i ich składników jest nieakceptowalne bez względu na okoliczności;

 

- 66 % ankietowanych podziela ten sam pogląd, że wszystkie testy z udziałem zwierząt powinny być natychmiast zakończone.

 


 

Wraz z UE promującą wdrażanie lepszych i zrównoważonych badań i innowacji po COVID-19, Cruelty Free Europe zaleca przedstawicielom państwa członkowskich, aby ujęli to w ich strategii kompleksowego planu dotyczącego zakończenia badań polegających na przestarzałych metodach naukowych z wykorzystaniem zwierząt oraz jako priorytet uznali finansowanie lepszych, humanitarnych i skupiających się na biologii człowieka metod badawczych, czyniąc tym samym EU wiodącym liderem w badaniach bez wykorzystywania zwierząt.

 


 

Dr Katy Tayler, Dyrektorka ds. Nauki w Cruelty Free Europe twierdzi: „Nie jest wystarczające to, że w naszych próbach opracowania leczenia ludzkich chorób czy testów taksometrycznych w celu ochrony ludzi i środowiska, my nadal prowadzimy nieudane, przestarzałe i nierzetelne testy na zwierzętach.

 

UE musi stworzyć strukturę motywującą do nowych i nowoczesnych metod niewykorzystujących zwierząt, które okażą się istotne dla ochrony mieszkańców oraz środowiska, a także będą sprzyjały innowacjom i postępowi. Cele i ostateczne terminy dotyczące odejścia od niezrównoważonych praktyk oraz zastąpienia ich przez lepsze ustawy, mają aktualnie miejsce w UE – tak jak w przypadku emisji dwutlenku węgla, odpadów czy segregacji śmierci.

 

Nasz sondaż pokazał, że społeczność państw członkowskich UE jest przygotowane na to, aby testy na zwierzętach stały się już przeszłością. Teraz jest czas na ich przedstawicieli, aby wysłuchali i wdrożyli plan, który zakończy okrutne i niepotrzebne cierpienie zwierząt w europejskich laboratoriach raz na zawsze.

 


 


 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W celu uzyskania więcej informacji lub w razie pytań, proszę kontaktować się pod poniższym adresem: 

 

e-mail: info@crueltyfreeurope.org; telefon: +44 (0) 7590 055 206.

 


 

[1]  Savanta ComRes przeprowadzili sondaż z 5653 osób (18+) online od 9 do 19 czerwca z dwunastu krajów EU (1223 w Niemczech, 1071 we Francji, 891 we Włoszech, 680 w Hiszpanii, 560 w Polsce, 279 w Rumunii, 250 w Holandii, 174 w Belgii, 155 w Czechach, 155 w Portugalii, 108 w Danii i 107 w Chorwacji). Dane zostały uznane za reprezentatywne zarówno dla populacji dwunastu krajów jak i demograficznie reprezentatywne dla kategorii wiekowych, płci i regionów w każdym z państw. Savanta ComRes jest członkiem British Polling Council i działa zgodnie z zasadami organizacji.

 


 

Cruelty Free Europe

 


 

Cruelty Free Europe jest nową, dynamiczną siecią grup walczących o prawa zwierząt pracującymi nad zakończeniem testów na zwierzętach w Europie i poza nią, i znajduje sie w sercu organu decyzyjnego Europy. Organizacja współpracuje z organami UE i społeczeństwem, aby zagwarantować, że los zwierząt  laboratoryjnych jest szczególnie brany pod uwagę w europejskim procesie legislacyjnym i prowadzi kampanie na rzecz nowoczesnej humanitarnej nauki i progresywnych zmian prawnych. Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva jest członkiem CFE.

 


Link do sondażu: https://comresglobal.com/polls/cruelty-free-europe-animal-testing-in-the-eu/ 

kontakt: Cezary Wyszyński cezary@viva.org.pl 502279920